Klantenservice

Algemene leveringsvoorwaarden:

Jassenplein.nl is een onderdeel van Plein1410. Bestellingen vinden plaats na betaling via Credit Card of Ideal.
Na ontvangst van het totale bedrag zal de order verstuurd worden door Jassenplein.nl.

Adresgegevens Jassenplein.nl & Plein1410:

Adres: Zwanestraat 2
Postcode + Woonplaats: 9712 CL Groningen
Tel.nr: 050 – 763 09 20
Email: info@jassenplein.nl
KvK nummer: 61339202
Btw-nummer: NL101473515B02

Algemene Voorwaarden Jassenplein.nl:

1. Bankgegevens:

IBAN-nummer t.n.v. Plein1410: NL 04 INGB 0006 6419 26

BIC-code: INGBNL2A

3. Verzendkosten:

Vanaf € 150,-: gratis thuisbezorgd in Nederland
Tot € 150,-: € 7,95 in Nederland
Buitenland: € 22,50

Retourzendingen zijn voor rekening kopende partij. Voor meer info zie artikel 7 Ruilen & Retourneren.

4. Algemeen:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jassenplein.nl. De voorwaarden zijn gepubliceerd op de website en zijn voor iedereen toegankelijk.
Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Jassenplein.nl.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Jassenplein.nl erkend.
Jassenplein.nl garandeert dat het geleverde artikel voldoet aan de vermelde specificaties welke zijn vermeld in de webshop.

5. Levering:

De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Is het artikel niet meer op voorraad en heeft de bestelling wel plaats kunnen vinden, dan zal dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de kopende partij en zal het eventueel ontvangen aankoopbedrag teruggestort worden op het banknummer van de kopende partij.
Aan de genoemde termijnen, vermeld op de internetsite, kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Prijzen:

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle genoemde prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% btw.

7. Ruilen & Retourneren:

Bestelde artikelen kunnen zonder reden van opgaaf binnen 14 dagen, ingaande op de dag van verzending door Jassenplein.nl, geretourneerd worden aan Plein1410. Klant dient dit wel eerst aan te geven via een e-mail welke artikelen retour komen. Het e-mailadres is: info@jassenplein.nl.
Geretourneerde artikelen worden alleen geaccepteerd door Jassenplein.nl indien deze niet gedragen, niet gewassen en onbeschadigd zijn. Tevens dienen de originele etiketten nog aan de jas bevestigd te zijn. Indien de artikelen bij de kopende partij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan vervalt het recht op ontbinding van de koopovereenkomst.
Jassenplein.nl is gerechtigd artikelen te weigeren en terug te sturen, wanneer deze dus gedragen lijken te zijn, beschadigd, of waarvan de originele labels zijn verwijderd. Zodra Jassenplein.nl de retouren heeft verwerkt en aan alle voorwaarden voor ruilen en retourneren is voldaan, draagt Jassenplein.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goed ontvangst van de retourzending, het volledige bedrag exclusief eventuele verzendkosten wordt terugbetaald aan de kopende partij.

Klant is verantwoordelijk voor de kosten van retourzending.

Artikelen kunnen ook retour gebracht worden in de winkel binnen de gestelde termijn. Bij retourneren van online aankopen ontvangt de klant een retourbewijs van de winkel. Als voldaan is aan alle voorwaarden voor ruilen en retourneren wordt het factuurbedrag binnen 14 dagen teruggestort op de rekening of creditcard van de klant. Het is niet mogelijk om het aankoopbedrag in contanten terug te betalen.

Contactgegevens voor retourzending en ruilen:

Plein1410 / Zwanestraat 2 / 9712 CL Groningen / 050 – 763 09 20 / info@jassenplein.nl

8. Gegevensbeheer:

Indien u een bestelling plaatst bij Jassenplein.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Jassenplein.nl verstrekt deze gegevens niet aan derden.
Jassenplein.nl respecteert de privacy van zijn klanten en draagt zorg voor een veilige behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Jassenplein.nl kan gebruiken maken van een mailinglijst. U kunt antwoorden op deze mail met het verzoek om u niet meer te mailen. U zult dan uit de mailinglijst worden gehaald.

9. Klachten & Garantie:

De kopende partij is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken. De kopende partij moet eerst schriftelijk dan wel via mail Jassenplein.nl op de hoogte stellen van deze gebreken alvorens over te gaan tot retour zenden van het gekochte.
Eventuele klachten/ schade dienen opgenomen te worden met Jassenplein.nl. Dit kan door middel van foto’s te mailen van de klacht/ schade naar info@jassenplein.nl .
Jassenplein.nl gaat op zoek naar een passende oplossing. Jassenplein.nl is niet verantwoordelijk voor schade aan de artikelen veroorzaakt door derden, opzet, etc. Garantie vervalt sowieso op de artikelen als de kopende partij zelf of door derden heeft getracht de klacht/ schade te herstellen, de artikelen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of klachten die ontstaan zijn door het niet juist opvolgen van de wasvoorschriften van het desbetreffende artikel. Op ritsen wordt maximaal 3 maanden garantie verleend. Indien kan worden aangetoond dat de rits door eigen schuld kapot is gegaan of niet meer goed functioneert vervalt de garantie. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening kopende partij. Reparatie en vervanging (ritsen, knopen, etc.) geschiedt altijd met producten van onze kleermaker.

10. Overeenkomst:

Een overeenkomst tussen Jassenplein.nl en de kopende partij komt tot stand door een bestelling te plaatsen en is bindend voor zowel Jassenplein.nl als de kopende partij. Indien artikel niet meer voorradig is en heeft bestelling toch kunnen plaatsvinden, is Jassenplein.nl bij machte om de overeenkomst te ontbinden. Jassenplein.nl zal de kopende partij hiervan op de hoogte stellen en het verschuldigde aankoopbedrag met eventuele verzendkosten terugstorten op het rekeningnummer van de kopende partij.

11. Afbeeldingen en specificaties:

Alle afbeeldingen, foto’s, etc. en gegevens betreffende maatvoeringen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, voorraad, etc., op de internetsite van Jassenplein.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Overmacht:

Jassenplein.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, nalatigheid van TNT-post, allerlei stakingen die zich voor kunnen doen en die betrekking kunnen hebben op het op tijd afleveren van de bestelde artikelen bij de kopende partij. Indien overmacht plaatsvindt dan behoudt Jassenplein.nl zich het recht voor om alsnog de bestelde artikelen te leveren aan de kopende partij. De kopende partij kan de overeenkomst niet ontbinden of een schadevergoeding eisen van Jassenplein.nl.

13. Aansprakelijkheid:

Jassenplein.nl is niet aansprakelijk voor het zoek- of kwijtraken en beschadigen van de bestelde artikelen tijdens transport. De kopende partij dient zich voor een eventuele schadevergoeding te richten tot de transporteur van de artikelen. Gegevens van transport zijn te verkrijgen bij Jassenplein.nl.

Bestelde artikelen kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen, ingaande op de dag van verzending door Jassenplein.nl, geretourneerd worden aan Plein1410. Klant dient dit wel eerst aan te geven via een e-mail welke artikelen retour komen. Het e-mailadres is: info@jassenplein.nl.

Geretourneerde artikelen worden alleen geaccepteerd door Jassenplein.nl indien deze niet gedragen, niet gewassen en onbeschadigd zijn. Tevens dienen de originele etiketten nog aan de jas bevestigd te zijn. Indien de artikelen bij de kopende partij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan vervalt het recht op ontbinding van de koopovereenkomst.

Jassenplein.nl is gerechtigd artikelen te weigeren en terug te sturen, wanneer deze dus gedragen lijken te zijn, beschadigd, of waarvan de originele labels zijn verwijderd. Zodra Jassenplein.nl de retouren heeft verwerkt en aan alle voorwaarden voor ruilen en retourneren is voldaan, draagt Jassenplein.nl er zorg voor dat binnen 14 dagen na goed ontvangst van de retourzending, het volledige bedrag exclusief eventuele verzendkosten wordt terugbetaald aan de kopende partij.

Klant is verantwoordelijk voor de kosten van retourzending.

Artikelen kunnen ook retour gebracht worden in de winkel binnen de gestelde termijn. Bij retourneren van online aankopen ontvangt de klant een retourbewijs van de winkel. Als voldaan is aan alle voorwaarden voor ruilen en retourneren wordt het factuurbedrag binnen 14 dagen teruggestort op de rekening of creditcard van de klant. Het is niet mogelijk om het aankoopbedrag in contanten terug te betalen.

Contactgegevens voor retourzending en ruilen:

Plein1410 / Zwanestraat 2 / 9712 CL Groningen / 050 – 763 09 20 / info@jassenplein.nl

Download hier een retourformulier.

De kopende partij is verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst te controleren op eventuele gebreken. De kopende partij moet eerst schriftelijk dan wel via mail Jassenplein.nl op de hoogte stellen van deze gebreken alvorens over te gaan tot retour zenden van het gekochte.

Eventuele klachten/ schade dienen opgenomen te worden met Jassenplein.nl. Dit kan door middel van foto’s te mailen van de klacht/ schade naar info@jassenplein.nl .
Jassenplein.nl gaat op zoek naar een passende oplossing. Jassenplein.nl is niet verantwoordelijk voor schade aan de artikelen veroorzaakt door derden, opzet, etc. Garantie vervalt sowieso op de artikelen als de kopende partij zelf of door derden heeft getracht de klacht/ schade te herstellen, de artikelen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of klachten die ontstaan zijn door het niet juist opvolgen van de wasvoorschriften van het desbetreffende artikel. Op ritsen wordt maximaal 3 maanden garantie verleend. Indien kan worden aangetoond dat de rits door eigen schuld kapot is gegaan of niet meer goed functioneert vervalt de garantie. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening kopende partij. Reparatie en vervanging (ritsen, knopen, etc.) geschiedt altijd met producten van onze kleermaker.

Heb je vragen, opmerkingen of tips?

Telefonisch: Bel ons op 050 – 763 0920. Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17:00

E-mail: Mail naar info@jassenplein.nl. Wij streven er naar om je e-mail op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Jassenplein.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Plein1410,

Zwanestraat 2-1, 9712 CL Groningen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61339202.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en wanneer?

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten waar u ons om verzoekt te kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aankopen doet, contact opneemt met onze klantenservice, berichten wenst te ontvangen, een account aanmaakt, of gebruik maakt van onze site.
Deze persoonsgegevens omvatten uw:

NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
Betalingsgegevens
Geslacht
Geboortedatum
IP-adres

Wanneer u met onze website interactie hebt, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld van uw apparaat of webbrowser. Meer informatie hieromtrent vindt u hieronder in het hoofdstuk “Cookies” van dit privacy beleid.

Deze gegevens omvatten:

Apparaat-ID´s, oproepstatus, netwerktoegang, opslag-informatie en accu-informatie; en
Cookies, IP-adressen, verwijzende kopteksten, gegevens die uw internetbrowser en de versie ervan identificeren en tags.
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met onze site, zoals klanten.
We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze site bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer u contact zoekt met onze klantenservice.

Waar worden uw gegevens verzameld/bewaard?

Uw gegevens worden opgeslagen in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Gegevens worden bijna altijd opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt.

Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden die uiteengezet zijn in dit privacy beleid uit te voeren (tenzij het toepasselijk recht een langere bewaarperiode voorschrijft). Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u uw account bij ons aanhoudt. Wij bewaren persoonsgegevens die betrekking hebben op de aankoop van producten langer om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals wetgeving op het gebied van belastingen en aankopen en voor garantiedoeleinden).

Delen van uw persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met:

Derden-dienstverleners die persoonsgegevens verwerken namens ons, bijvoorbeeld voor de verwerking van credit cards en betalingen, verzendingen en leveringen, hosting, beheer en onderhoud van onze gegevens, verspreiding van e-mails, onderzoek en analyse, beheer en promotie van producten en het aanbieden van bepaalde diensten en functies. Wanneer wij gebruikmaken van derden-dienstverleners, gaan we overeenkomsten aan waarin zij verplicht zijn passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen,
Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht; (ii) illegaal gebruik van onze Site of inbreuken op de voorwaarden van onze Site en ons beleid te voorkomen; (iii) onszelf te verdedigen tegen claims van derden; en (iv) te assisteren bij fraudepreventie of onderzoeken naar fraude (bijvoorbeeld namaak).
Wij kunnen persoonsgegevens die wij over u hebben eveneens doorgeven in geval van verkoop of overdracht van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf of activa (waaronder in geval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).
We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt ons daarom ten alle tijden laten weten dat er niet langer toestemming wordt gegeven om uw gegevens door ons te laten verwerken. Neem hiervoor contact op via e-mail: info@jassenplein.nl (zie artikel Contact).

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

Wij maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

* Functionele cookies

* Analytische cookies

* Tracking cookies

Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij onze site geen cookies ontvangt. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kan er van sommige diensten geen gebruik worden gemaakt.

Contact:

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@jassenplein.nl

Denk eraan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op u.

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).